Direktør Torstein Olsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har sammen med regulatørene i de fem nordiske land kommet med en felles uttalelse til EUs arbeid med en digital strategi.

Norden med én stemme i EU

De nordiske landenes reguleringsmyndigheter har kommet med en felles uttalelse til EUs strategi for ett digitalt marked. Regulering av tjenester over Internett drøftes.

De fem nordiske kommunikasjonsmyndighetene skriver i uttalelsen at de hilser EU-kommisjonens arbeid for ett digitalt marked velkommen. EU-kommisjonen offentliggjorde sitt syn i mai, og det er nå på høring. Interessant er det også å merke seg at selv om Norge ikke er EU-medlem, får vi gjennom dette nordiske samarbeidet innpass i arbeidet med EUs, og seinere via EØS-avtalen, vår politikk på elektronisk kommunikasjon. Sikre god nok kapasitet I en pressemelding skriver Nkom at regulatør

Forsiden akkurat nå

Til toppen