— Nødnettet like rundt hjørnet

Utrullingen av nødnettets første fase bremses av treg saksbehandling i kommunene, men Tor Helge Lyngstøl i DNK tror ikke det vil føre til ytterligere utsettelser av betydning. – Nødnettet er like rundt hjørnet, sier Lyngstøl, og tror på operativ drift på slutten av første eller starten av annet kvartal 2009.

- Vi sliter med innplasseringen av basestasjoner en del steder, blant annet fordi det stilles stadig strengere miljøkrav, sier Lyngstøl. Strålende i Bærum - Den siste tiden har det vært en økende oppmerksomhet rundt mobilstråling og el-følsomhet, noe som også påvirker prosessen. Vi har for eksempel opplevd flere hundretalls naboklager på master som skal oppføres i Bærum, sier Lyngstøl, administrerende direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon. - Blir en mast som følge av

Forsiden akkurat nå

Til toppen