Nødnettet forsinkes

Utbyggingen av nødnettet blir noen måneder forsinket fordi behandlingen av søknadene har tatt lengre tid enn planlagt, sier prosjektleder Tor Helge Lyngstøl. Lyngstøl mener også at det er helt naturlig at justisminister Knut Storberget erklærer seg inhabil i avgjørelsen av nødnettkontrakten.

Nødnettprosjektet hadde opprinnelig tatt sikte på en avgjørelse i løpet av sommeren. Sannsynligvis vil avgjørelsen komme denne uken, når settestatsråd Trond Giske har fått sett på saken. - Positive sider - Vi må regne med at forsinkelsen i behandlingen av søknadene fra leverandørene vil forplante seg til utbyggingsprosessen, men dette har også sine positive sider. Det har vært en reell og god konkurranse mellom tilbyderne og dette har gjort det mulig å få mer igjen for skatteb

Forsiden akkurat nå

Til toppen