Nødnett-sjef Tor Helge Lyngstøl trenger 650 nye millioner for å få tilstrekkelig batteribackup på basestasjonene.  (Bilde: DNK)

Nødnett-sjefen positiv til strømforslag

Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon stiller seg positiv til forslaget om reservestrøm i lokasjoner Nødnettet deler med mobiloperatørene.

Post- og teletilsynet foreslår i sin rapport om uværet Dagmars herjinger at lokasjoner mobiloperatørene deler med det offentlige Nødnettet skal utstyres med skikkelige strømreserveløsninger. Ved hjelp av batterier og strømaggregater skal en rekke slike steder sikres strøm i inntil tre døgn når den ordinære strømforsyningen faller ut. – Direktoratet for nødkommunikasjon er positivt til signalene om at man ønsker å prioritere Nødnettet med stabil oppetid og gode reserveløsning

Forsiden akkurat nå

Til toppen