(No title)

Denne ruvende mannen er en institusjon for seg selv i telebransjen. Han spesialiserte seg på IKT-juss lenge før de fleste andre advokater og journalister hadde tenkt tanken. Norges første datablad het Datatid. Der hadde Arve skrevet sine betraktninger lenge da vi selv begynte å skrive for dem i 1984.

Selskapene har blitt mange, og Arve Føyen er ikke redd for å ta nye utfordringer. Derfor bærer to av selskapene hans navn i dag: Føyen Advoktafirma DA og Simonsen Føyen Advokatfirma DA, der han jobbet tidligere. I det førstnevnte firmaet har han allerede over 40 ansatte. Få vet mer om medierettigheter og telejuss enn Arve Føyen. Mange av de største selskapene i bransjen har i en årrekke benyttet seg av hans kunnskaper. Siste: Arve Føyen har brukt mye tid på å skolere seg og s

Forsiden akkurat nå

Til toppen