Direktør Torstein Olsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet mener EU-kommisjonen forsøker å øke sin makt via forslaget til nye Ekom-regler.

Nkom-sjef med bredside mot EU

Torstein Olsen er ikke fornøyd med EU-kommisjonens «Roam like home»-vedtak.

Det var under et møte der sjefen for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Torstein Olsen, la fram statistikk for første halvår, samt et møte om EUs telepolitikk at misnøyen med EU-kommisjonen kom fram. Saken det henvises til i innledningen her, er at EU-kommisjonen i september først kom med regler for gratis gjesting når folk forflytter seg mellom land i Europa. For å hindre misbruk av ordningen for gratis gjesting i andre lands mobilnett ble det blant annet satt opp begrensninger p

Forsiden akkurat nå

Til toppen