Avdelingsdirektør Irene Åmot i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har undertegnet varselet om vedtak der Telenor i langt større grad enn de selv ønsker, får en tre års frist for endringer i kobberaksessnettet.

Nkom-krav kan forsinke G-fast

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet pålegger Telenor tre års frist for modernisering av kobbernettet. Men Telenor kan forhandle seg bort fra fristen.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har varslet et vedtak der de pålegger Telenor å endre sin praksis om varsling når de moderniserer kobbernettet ved å bygge små fibernoder nærmere sluttkundene. Telenor har tolket reglene til at det er en seks måneders frist som gjelder i så godt som alle tilfeller. Det er ikke Nkom enig i, og pålegger Telenor i mange tilfeller å sende ut ny melding til berørte operatører om at endringen skjer to år og seks måneder seinere enn først meldt.

Forsiden akkurat nå

Til toppen