Nettsted for bredbånd i offentlig sektor

Næringsdepartementet har etablert nettstedet Hoyvis.no som informasjonstjeneste om bredbånd i offentlig sektor. HØYVIS har til nå vært drevet av HØYKOM, den statlige støtteordningen for bredbånd, men overtas nå av Nasjonalt kompetansesenter for bredbåndsanvendelser (NKBA).

- Utvikling av nye tjenester er viktig for modernisering av offentlig sektor. Her er det avgjørende å lære av hverandre. Da er et felles nettsted for erfaringer med bruk av bredbåndstjenester viktig, sier statssekretær Oluf Ulseth i Nærings- og handelsdepartementet.  - Riktig bruk av IT kan endre tilvante og lite effektive arbeidsmetoder, ikke minst innenfor offentlig sektor. En effektivisering forutsetter at vi er villige til å tenke nytt og organisere arbeidet på nye måter. HØYVIS

Forsiden akkurat nå

Til toppen