Debatt

Nettnøytralitet – et fundamentalt prinsipp med usikker fremtid

Telenor antyder at selskapet ikke lenger vil forholde seg til retningslinjene om nettnøytralitet. Dette gir grunn til bekymring.

  • Kommentarer (0)

En FN-rapport fra i vår slo fast at adgang til Internett er å anse som en fundamental menneskerettighet. Rapporten bygget blant annet på intervjuer med en rekke menneskerettighetsorganisasjoner rundt om i verden, og henviser til nøkkelrollen Internett og sosiale medier har hatt i den såkalte Arabiske våren. FN-rapporten kan sees som et bidrag i den pågående debatten om nettnøytralitet. Debatten om nettnøytralitet er en av den digitale tidsalders mest prinsipielle, og går i korthet ut

Forsiden akkurat nå

Til toppen