Direktør Torstein Olsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal lede arbeidet i regulatørorganisasjonen Berec når EUs lovtekst om nettnøytralitet skal tolkes konkret og retningslinjer settes opp, fortrinnsvis innen 1. mai 2016 da loven trer i kraft. . (Bilde: Håvard Fossen, Insidetelecom.no)

Nettnøytralitet er blitt lov

EU vedtok forslaget til telereformer, som blant annet gjør nettnøytralitet til en ny lov. Nå starter arbeidet med loven.

EU-parlamentet stemte for reformpakken innen telekom. Denne inneholder både en slutt for gjestingsregimet og innføring av nettnøytralitet. Via EØS-avtalen blir EUs lov også norsk lov, og den vil sannsynligvis erstatte den norske bransjeavtalen på området. Inside Telecom har tidligere omtalt lovforslaget rundt nettnøytralitet, et forslag som kan tolkes i så mange retninger at ingen egentlig vet hva loven sier før organisasjonen Berec, som består av europeiske regulatører, har utfor

Forsiden akkurat nå

Til toppen