Nettnemnda — et unikt bransjeinitiativ

Diskusjonen om reguleringen av innholdet på Internett går høyt i perioder. Bør innholdet sensureres, i så fall hvordan og hva slags lovgivning skal vi ha. Elisabeth Staksrud presenterer her et unikt norsk initiativ, Nettnemnda. Nemnda er bransjens eget initiativ og opererer i tråd med EUs regelverk.

Av Elisabeth Staksrud Den norske nettnemnda er unik i verdenssammenheng både når det gjelder mandat og representasjon.Nettnemnda er en uavhengig klageinstans som håndhever Etiske regler for Internett. Reglene ble i 2001 fastsatt av IKT-Norge og Internettforum og skal særlig balansere hensynet til ytringsfrihet mot hensynet til privatliv/personvern.Nettnemnda kan treffe bindende avgjørelser i saker som gjelder virksomheter som er tjenesteytere på Internett og som har forpliktet seg til å

Forsiden akkurat nå

Til toppen