Debatt

Nett uten forretningsmodell duger ikke

Redaktør Arne Joramo skriver at åpning av lukkede TV-nett vil føre til at bredbåndsutbyggingen i Norge vil stoppe opp. Høyre ser klare behov for at prinsippet om åpning av nettene må utredes.

Jeg vet ikke om Joramo har lest vårt forslag, men det er altså en utredning vi ber om. Jeg merker meg imidlertid at Joramo, på samme måte som deler av telekombransjen, på egenhånd allerede nå konkluderer med at det ikke finnes andre alternativer enn dagens ordning, og at en utredning derfor er overflødig. Støttes av Bynettforeningen Jeg har også merket meg at en samlet innholdsbransje i Norge og aktører som bygger og driver åpne nett, så som Bynettforeningen, støtter Høyres for

Forsiden akkurat nå

Til toppen