NetCom påtvunget nye priser

NetCom begjæring om midlertidig forføyning ble ikke tatt til følge av Oslo byfogdembete, og selskapet må dermed pent godta myndighetenes diktat av termineringsprisen.

Post- og teletilsynet (PT) har bestemt at NetComs termineringspriser skal ned. Gjennom tre nedtrapninger skal prisen ned fra dagens nivå på 91 øre per minutt, frem til den i 2010 ender på 45 øre per minutt. Første nedjustering skulle finne sted 1. oktober, men NetCom påklagde avgjørelsen til Samferdselsdepartementet og ba om utsatt iverksettelse i påvente av departementets avgjørelse. Slik utsettelse ble ikke innvilget, hvorpå selskapet som en siste utvei gikk til retten for å over

Forsiden akkurat nå

Til toppen