NetCom går over til minuttaksering

NetCom går fra sekundtaksering til minuttaksering på samtaler foretatt i utlandet. Fra før er det klart at Telenor gjør det samme, og selskapenes forklaringer er identiske.

I en melding fra Post- og teletilsynet (PT) retter direktør Willy Jensen kritikk mot omleggingen fra sekund- til minuttaksering. Selskapene bak omtales ikke ved navn, Jensen snakker bare om ”mobiltilbydere i Europa, og dessverre også i Norge”. Teleavisen har brakt på det rene at begge de to dominerende mobilselskapene i Norge gjør som sine europeiske motstykker og sekstidobler takseringsintervallet. I går bekreftet Telenor at de gjør det, og i dag sier NetCom det samme. Likelydende

Forsiden akkurat nå

Til toppen