NetCom fester grepet

NetCom fester grepet stadig bedre om sine mobilkunder, som flytter fra kontantkort til abonnement. I løpet av fjoråret fikk August Baumann 83 000 flere abonnementkunder og 93 000 færre kontantkunder. Men lavere samtrafikkavgifter trekker ned.

At kundemassen står på stedet hvil i NetCom - 1 651 000 ved utgangen av fjoråret og 1 641 000 ved utgangen av 2005 - er mindre viktig enn at NetCom får konvertert sine kunder fra kontantkort til abonnement. ARPU opp Det slår også ut på netto omsetning, som økte fra 6650 millioner norske i 2005 til 7935 millioner i 2006, men en god del av dette skyldes overtakelsen av Chess/Sense. Kundekonverteringen slår mest ut på ARPU, som har økt fra 338 til 368 kroner i måneden. EBITDA-margi

Forsiden akkurat nå

Til toppen