NetCom bøyer av

NetCom gir etter for presset fra myndighetene, og reduserer termineringsprisene i henhold til pålegget fra Post- og teletilsynet (PT). Dermed slipper selskapet unna PTs varslede tvangsmulkt på 250.000 kroner per dag.

– Vi godtar vedtaket, men det betyr ikke at vi er enige, sier Øyvind Vederhus, kommunikasjonsrådgiver i NetCom til digi.no. NetCom har i et brev til PT bekreftet at de vil innrette seg etter tilsynets pålegg. I påvente av at NetComs anke ferdigbehandles av Samferdselsdepartementet, ba NetCom om utsatt iverksettelse av PT-vedtaket. Da dette ble avslått, gikk selskapet rettens vei for å overprøve tilsynets vurdering. Når de heller ikke her fikk medhold, anså PT vedtaket for å være

Forsiden akkurat nå

Til toppen