Nedtrappingen i Ventelo

Det har vært en nedtrapping av årverk i Ventelo i 2008 primært som en konsekvens av effektivisering og investering i nye IT-systemer, men dette omfatter for det meste innleid arbeidskraft.

Ventelo har idag eksakt 486 fast ansatte i Norge, hvorav 140 er lokalisert i Oslo. Disse 140 vil flytte til Fornebu sammen med BA og BaneTele. Dette presiserer Per Morten Thorvildsen som er adm. direktør for Ventelo Holding etter vårt oppslag om at Ventelo kutter 150 årsverk. Videre presierer Thorvildsen. • ”Det er riktig at Ventelo var ca 700 ansatte (medio 2007) - samlet i Skandinavia INKLUSIVE Ventelo Sverige og Ventelo Danmark. Ventelo i Norge har ca 500 fast ansatte, et tall som h

Forsiden akkurat nå

Til toppen