NBBL-rabatten gunstig for hundretusener

Det bør anses som en god nyhet at flere hundretusener telebrukere får rimeligere teletjenester etter departementets vedtak i forbindelse med NBBLs rabattavtale med Telenor, skriver samferdselsminister Torild Skogsholm som svar på Arne Joramos kritikk av vedtaket.

Av samferdselsminister Torild SkogsholmI en kommentar i Teleavisen 24. mars 2004 med tittel ”Monopolvennen Skogsholm” tar Arne Joramo for seg Samferdselsdepartementets vedtak i tilknytning til NBBLs avtale med Telenor om rabatt for store kundesammenslutninger ved kjøp av teletjenester. Joramos kommentar gir et unyansert bilde av saken. Jeg mener det er en god nyhet når flere hundretusen telebrukere får rimeligere teletjenester. Det er et overordnet telepolitisk mål at innbyggerne skal ha

Forsiden akkurat nå

Til toppen