Når truslene blir muligheter

Kunnskapen om hvordan Internett og interne nettverk kan brukes i arbeidet er fortsatt mangelfull på en rekke områder. Og arbeidet med sikkerhet er i mange selskaper fortsatt preget av en ”brannslokkingsmentalitet” — uten helhetstankegang skriver administrerende direktør Frank Horntvedt i Protect Data AS.

Av Frank Horntvedt Begrepet ”IT-sikkerhet” er i ferd med å erstattes av "informasjonssikkerhet", for å gi et riktigere og mer overgripende bilde av hele problematikken. De ulike IT-sikkerhetsproduktene må naturligvis være gode nok, men det sentrale er likevel den helhetlige, overgripende løsningen. Dessuten må også den administrative sikkerheten tas med i betraktningen, så ingen dører blir stående åpne og ulåste for uvedkommende. Informasjon finnes som kjent ikke bare i datamask

Forsiden akkurat nå

Til toppen