Når spenningen øker

Lynnedslag eller feil i strømforsyningsnettet? Disse og andre forhold kan føre til overspenning som gjør at elektroniske og elektriske komponenter blir ødelagt. Har du beskyttet tele-, data- og tv-utstyret ditt med overspenningsvern?

Overspenning i nettet kan også oppstå ved sikringsbrudd, start/stopp av elektriske motorer, heiser og annet, samt bryterkoblinger. Overspenning – eller transient som det også kalles – kan i tillegg til å ødelegge utstyret ditt, i verste fall utløse brann. Et overspenningsvern beskytter elektroniske og elektriske apparater ved å lede overspenningene ned til jord, eller gi så stor motstand mot transienter, at disse velger en annen vei. Gode produkter Det fins flere gode produkter

Forsiden akkurat nå

Til toppen