Når nettene blir mange

Norge kan få et regime hvor noen telenett avgiftslegges mens andre subsidieres, samtidig som det kjempes om de samme kronene i markedet for digital kommunikasjon og underholdning. Dette forskyver konkurranseforholdet mellom ulike nett som private og statlige mobilnett, og mellom bredbånd og digitalt bakkenett, skriver tidligere Sense-sjef Bjørn Erik Reinseth i denne kommentaren.

Vi har i den senere tid sett at det arbeides med etablering av ulike digitale nett i Norge. Jeg tenker da på mobiltelefonnett (UMTS), bredbånd (selvom det ikke kan betegnes som ett nett), GSM-R (togradio), TETRA (nødsambamband) og digitalt bakkenett for kringkasting (DTT).Etableringen av disse kjøres som egne prosjekter, styrt av ulike departement, og er mindre grad koordinert. Om noen av nettene burde vært overflødige, får være en egen debattsom jeg ikke vil gå innpå.UMTS, bredbånd,

Forsiden akkurat nå

Til toppen