Når gangsynet svikter

Å? flytte et stadig mer velfungerende Post- og teletilsyn ut av Oslo vil resultere i at dyktige fagfolk forsvinner og dominerende aktører får et betydelig friere spillerom. Hvor er arbeidsministerens gangsyn? spør Jostein Torp, formann i Teleutvalget i Den Norske Dataforening.

Av Jostein Torp Det er liten tvil om at IKT-bransjen er sterkt rammet av de dårlige tidene, sammen med en rekke andre bransjer. Dette har ført til en betydelig økning av arbeidsledigheten, en økning som ikke har flatet ut enda. Tydelige tegnFor mange var tegnene veldig klare i midten av 2001. Markedene både hjemme og i Europa viste betydelige svakhetstegn, og boblene var begynt å sprekke. At boblene før eller senere ville sprekke, måtte jo også være tydelig for den som ville se. Reg

Forsiden akkurat nå

Til toppen