Nær 200 000 bredbåndskunder

Til tross for underskudd i bredbåndsvirksomheten sier Lyse-konsernet seg svært fornøyde med utviklingen i denne delen av sin forretning.

I løpet av 2009 hadde Lyse-konsernet skaffet seg flere bredbåndskunder enn tradisjonelle kraftkunder. I samme periode hadde selskapet en omsetning på bredbånd på 1,1 milliard kroner, en solid økning i forhold til de 719 millionene som selskapet oppnåddeåret før. I år begynner selskapets eldste investeringer i bredbånd å nærme seg høstefasen, og selskapet forventer at utviklingen skal fortsette med stadig bedre tall fra nå av. Kraftig vekst - Generelt og overordnet har utviklinge

Forsiden akkurat nå

Til toppen