Myndighetene uforstående til feilrapportering

Post- og teletilsynet stiller seg uforstående til NetCom-sjef August Baumanns antydning om at det foregår feilrapportering av antallet mobilabonnementer i Norge.

I forrige uke rapporterte Teleavisen at administrerende direktør August Baumann i NetCom hadde bedrevet antydningens kunst fra talerstolen under Nortibs høstkonferanse på Sundvolden. I Post- og teletilsynets (PT) oppsummering for første halvår 2007, oppgis mobilpenetrasjonen i Norge å være på 111 prosent. Tallet tilsvarer 5,2 millioner mobilabonnementer. Baumann omtalte på sin side disse tallene som ”bare tull”. Imøtegår påstanden – Det reelle tallet er sannsynligvis under

Forsiden akkurat nå

Til toppen