MTG eneste vinner

MTG er eneste part som uansett ikke vil tape noe på den pågående striden om gratiskanaler i bakkenettet. NTV, RiksTV, TV 2 og norske myndigheter risikerer alt fra kamelsvelging til havari, mens Tor Fuglevik og MTG kommer godt ut av alle tenkelige løsninger.  Vi har sett på fem mulige scenarier.

Post- og teletilsynet har ikke tatt noen beslutning i denne saken, men har gjort en tolkning av bestemmelsene i konsesjonen. Den går ut på at RiksTV ikke kan nekte å slippe andre reklamefinansierte gratiskanaler til i bakkenettet for digital-TV, fordi dette vilel være diskriminerende, ettersom TV 2 allerede vil ha en slik status frem til 2010.

Saken er nå oversendt Samferdselsdepartementet, hvor den politiske ledelse må finne en løsning. Det finnes flere muligheter, men alle har de ttil felles at noen vil tape på dem. De eneste som ikke har noe å tape er MTG. Her er fem scenarier, rangert fra minst til mest sannsynlig:

1. RiksTV dropper TV 2 som gratiskanal i bakkenettet frem til 2010, noe som i praksis betyr at TV 2 ikke distribueres av RiksTV. Dette vil opprettholde RiksTVs forretningsmodell om kun betal-TV (i tillegg til NRKs gratiskanaler) og tilfredsstille kravet om ikke- diskriminering, men  er likevel ganske usannsynlig, fordi RiksTV vil få langt færre kunder uten TV 2 i bakkenettet.

Forsiden akkurat nå

Til toppen