Motvilje mot legetime på nett

Kun hver tredje forbruker kan tenke seg å besøke legen via videokonferanse. Betalingsviljen er også langt lavere enn ved tradisjonelle legevisitter.

Telemedisin har lenge vært et satsingsområde i Norge. Resultatene har imidlertid vært langt færre enn målsetningene. Nå viser en fersk undersøkelse at halvparten av alle nord-amerikanere ikke kan tenke seg å gå til legen via nettet som et alternativ til fysisk legebesøk. Ytterligere 24 prosent oppgir at de er mindre villige til å bruke videokonferanse, i følge en Forrester-rapport. Lavere betalingsvilje Av de som ønsker å besøke legen via telenettet oppgir hele 47 prosent at

Forsiden akkurat nå

Til toppen