Nokia Siemens Networks-sjef Finn Erik Hermansen får langt færre ansatte under vingene i tiden fremover. 

Motorola overtar nødnettet

Nokia Siemens rendyrker mobilt bredbånd.

Motorola Solutions overtar leverandøransvaret for Nødnettet. Avtalen inkluderer overføring av de ansatte i nødnettprosjektet hos Nokia Siemens Networks til Motorola. Transaksjonen planlegges sluttført i februar, forutsatt godkjennelse fra norske myndigheter både av oppkjøp og for overføring av kontrakten. Prosjektet eies av Direktoratet for nødkommunikasjon, som er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. - Vi er glade for å få muligheten til å styrke vårt langsiktige sam

Forsiden akkurat nå

Til toppen