Monopol eller konkurranse

Er det et statseid monopol som best tjener samfunnsøkonomien innenfor telesektoren? Stortingsrepresentant Gei-Ketil Hansen snur opp ned på vedtatte forestillinger i telebransjen og målbærer noen reelle utfordringer som mange kanskje vil karakterisere som avlegs.

”Der det er monopol blir det stagnasjon, der det er konkurranse får man økonomisk og teknologisk utvikling”. Dette har vært den klassiske tesen innen økonomi. Erfaringene fra det norske telemarkedet viser en helt annen historie. Det var nemlig mens Telenor var et statlig Televerk at det bygget seg opp en nyskapings- og innovasjonskultur som har gjort Norge og Norden til ledende på telefonittjenester. Telemarkedet, som står på skuldrene av det tidligere Televerket, er i dag ett av de

Forsiden akkurat nå

Til toppen