Mobil med mikroskop

Et mikroskop som kan kobles til en mobiltelefon og selges for 500 kroner åpner nye muligheter for telemedisin. CellScope kan for eksempel brukes til å ta bilder av blodprøver som kan sendes over mobilnettet til leger som kan stille fjerndiagnose..

Mobilmikroskopet er utviklet av forskere og studenter ved University of California, Berkeley, og er allerede i forsøksbruk. Blant annet anvendes det til å sende bilder av blodprøver for å undersøke om pasienten har malaria. Mikroskopet bruker linser som er kommersielt tilgjengelige og monteres i et rør som kobles til mobilen. Det er også utviklet enkelt utstyr for å holde prøvene på plass under mikroskopet., som kan ta bilder i flere forskjellige forstørrelser. Det hele skal kunne l

Forsiden akkurat nå

Til toppen