Mobil genererer mest

Mobiltelefoner originerer nå mer trafikk i telenettene enn fasttelefoner, til tross for at minuttprisene på mobiltelefoni er langt høyere enn på fastnett. Men nedgangen i fasttelefoni er så stor at den totalte trafikken er synkende, viser tall fra Post- og teletilsynet.

"Mobiltrafikk står for en stadig økende andel av samlet minuttaksert trafikk. I første halvår 2008 sto mobiloriginert trafikk for 53 prosent av den totale trafikken fra fast- og mobiltelefoner, mens den i første halvår 2007 sto for 46 prosent og i første halvår 2006 for 38 prosent", skriver PT i sin halvårsrapport. Det betyr at første halvår 2008 er første perioden hvor trafikk originert i mobilnettet er større enn trafikk originert i fastnettet (inklusive oppringt internett). PT

Forsiden akkurat nå

Til toppen