MMS - uten generasjonsfiksering

Kanskje har vi blitt alt for generasjonsfikserte og overfokuserte på UMTS? MMS derimot er neste generasjons meldingstjeneste med dagens teknologi. Vi trenger ikke 3G for å ta i bruk MMS, fastslår Randi Punsvik, direktør for samfunnskontakt i NetCom.

Av Randi Punsvik En ny undersøkelse som Den internasjonale teleunion (ITU) har foretatt, viser at kinesere og skandinaver er de flinkeste til å bruke mobileinformasjonstjenester. De skandinaviske landene posisjonerer seg blant de seks beste, tett fulgt av bl.a. Sør-Korea.   Norge er blant de landene i verden der utviklingen innen mobilkommunikasjon er kommet lengst, konstaterer Samferdselsdepartementet i St.meld. nr. 32 (2001-2002), ”Om situasjonen i den norske mobilmarknaden”. Nærmer

Forsiden akkurat nå

Til toppen