Misfornøyd med Telenor-selskap

Hver femte kunde på fasttelefoni i Glocalnet, den svenske teleoperatøren hvor Telenor er hovedeier, er så misfornøyd med tjenestene at de ønsker å bytte operatør. Glocalnet sier det skyldes at seksapets kundemasse har vokst så raskt.

Av Bjørn Veseth En undersøkelse gjort for NyTeknik av analyseselskapet Stelacon viser at Glocalnets kunder er de klart mest misfornøyde med sin fastnettoperatør. 20 prosent sier at de er så misfornøyde at de sterkt vurdere å skifte operatør. De to store på det svenske telefonmarkedet, Telia og Tele2, kommer langt bedre ut, med henholdsvis 11 og 4 prosent misfornøyde. Da Glocalnet kjøpte privatkundene til Telenors svenske datterselskap Telenordia før nyttår fikk Telenor betalt i a

Forsiden akkurat nå

Til toppen