Minst 3,6 milliarder for bredbånd til alle

Minst 3,6 milliarder vil det koste å gi bredbånd til alle nordmenn, viser en beregning gjort av IKT-Norge. Investeringen omfatter oppgradering av stamnett, regionale og lokale nett samt aksessnett til de 300 000 husstander som ikke får bredbånd gjennom markedsmessig utbygging. IKT-Norge foreslår på grunnlag av dette et statlig bredbåndsfond på 3 milliarder.

IKT-Norge la frem sin 45 siders rapport i dag (19.2), en uke før Næringskomitéen i Stortinget legger frem sin innstilling til bredbåndsmeldingen. Svensk modellIKT-Norge har lagt beregninger fra Teleplan og ECON til grunn, men utvidet målsettingen fra kunå gjelde offentlige institusjoner til også å omfatte husstander i distriktene. IKT-Norge anbefaler at myndighetene i store trekk følger den svenske modellen for statlige midler til bredbåndsutbygging.BaneTele og e-verkene som alternat

Forsiden akkurat nå

Til toppen