Mindre telemarked i 2006?

Veksten i mobiltelefoni klarer ikke å demme opp for nedgangen i fasttelefoni. Mye tyder på nedgang i teleomsetningen i Norge for første gang i 2006.

Totalomsetningen i telesektoren økte med 367 millioner til 31,1 milliarder fra 2004 til 2005. Til sammenligning var veksten fra 2003 til 2004 på 2295 millioner. Dette tilsvarer en nedgang i veksten på 1,9 milliarder. Ser vi på hvordan utviklingen har vært i telesektoren de siste årene, flater totalomsetningen ut fra 2004 til 2005. Fortsetter denne utviklingen, blir det en nedgang i telesektoren 2006.

Willy Jensen i Post- og Teletilsynet vil ikke spå sikkert om at det blir nedgang, men sier samtidig at trendene fra 2005 synes rimelig liniær. Da kan vi risikere en nedgang i 2006. 

Fasttelefoni faller
Stadig flere kjøper og ringer med mobiltelefon og stadig flere kobler seg opp mot internett. Og stadig flere kutter ut fasttelefonen. Utviklingen i fasttelefoni har falt jevnt og trutt siden toppåret i 2001. I fjor falt omsetningen innen fasttelefoni med 898 millioner sammenlignet med året før. Og fra 2004 til 2003 falt omsetningen med 907 millioner. 

Forsiden akkurat nå

Til toppen