Meyer får moderniseringsmidler

Moderniseringsminister Morten Meyer får budsjettmidler til å gjennomføre flere av sine initiativ. Borgerportalen ”Min side”, som blir hver enkelts inngangsdør til offentlig sektors nett-tjenester, får 8 millioner, mens samleportalen Norge.no får 11,2 millioner.

Regjeringen satser ytterligere på den offentlige nettportalen Norge.no. - Vi skal fremstå med et felles ansikt utad basert på innbyggernes ønske om enkelthet, sier moderniseringsminister  Meyer.Fra 1. januar 2005 blir Norge.no egen virksomhet underlagt Moderniseringsdepartementet. Budsjettet foreslås satt til 11,2 millioner kroner i 2005. LivsITI tillegg har Norge.no fått overført ansvaret for LivsIT-prosjektet fra Statskonsult. Siden oppstarten i 2000 har Norge.no vært et prøveprosjek

Forsiden akkurat nå

Til toppen