Det er en overvekt av fiberprosjekter blant utbyggingene som fikk bredbåndsstøtte i 2014. Her fra graving av fibergrøft for NTE på Kolvereid i Ytre Namdalen. (Bilde: Håvard Fossen, Insidetelecom.no)

Mest støtte til fiberutbygging

I prosjektene som fikk statlig støtte til bredbånd i 2014, fikk Telenor 17 av anbudene. De aller fleste utbyggingene gjelder fiber til hjemmet.

I 2014 ble det tildelt 160 millioner kroner i støtte over statsbudsjettet til bredbåndsutbygging der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Det ga rundt 10 800 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning.

Vi har sjekket hvilke teknologier og hvilke utbyggere som endte med anbudene i tildelingen for 2014. For tildelingen i 2015 er ikke alle prosjektene påbegynt.

Først noen hovedtall:

Forsiden akkurat nå

Til toppen