Mest mobil i hjemmet

Ifølge en undersøkelse er hjemmet det stedet hvor flest mennesker har brukt mobilt bredbånd. Bruksmønsteret følger dermed det for tale.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Telenor, avslører likheter mellom telefonivanene våre og de vanene vi er i ferd med å tillegge oss når det gjelder bruk av mobilt bredbånd. Akkurat som vi bruker mobiltelefonen mest når vi er hjemme,gjelder det samme nå det mobile bredbåndet. I undersøkelsen svarer over 70 prosent av de spurte at de har brukt mobilt bredbånd i hjemmet. Ikke i bevegelse Svarene indikerer at vi som oftest er svært så stillestående når det mobile bredbåndet

Forsiden akkurat nå

Til toppen