Mer til tele i statsbudsjettet

Dobler pengebruken til beredskap og bevilger penger til innføring av datalagringsdirektivet.

Dette går beredskapsmidlene til I statsbudsjettdokumentet fremheves det at Post- og teletilsynets beredskapsmidler skal brukes til: * Å sikre viktige elementer i det nasjonale transportnettet for elektronisk kommunikasjon.* Forsterke enkelte utsatte basestasjoner for mobiltelefoni (reservestrømforsyning og transmisjon).* Utplassere beredskapsmateriell og mobilt transmisjonsutstyr og ekstra fiberkabler på beredskapslagre i alle landets fylker. Bevilgningen til telesikkerhet og -beredskap

Forsiden akkurat nå

Til toppen