- Mer til Høykom

Arbeiderpartiet vil ha større bevilgninger til Høykom, spesielt for bredbånd i distriktene. — Det som Regjeringen foreslår bevilget over statsbudsjettet er neppe nok til å oppfylle målsettingene, sier Olav Akselsen, leder av Næringskomitéen i Stortinget.

- Da Regjeringen og Arbeiderpartiet inngikk et forlik da Stortinget behandlet bredbåndsmeldingen i vår var en del av avtalen at bevilgningene til bredbånd i distriktene skulle trappes opp, sa Akselsen på Teleavisens bredbåndskonferanse onsdag.Forpliktende- Den økningen i bevilgningen Regjeringen foreslår til Høykom dekker knapt prisstigningen. Det er ikke i tråd med avtalen, sier Akselsen, som understreker at avtalen forplikter Regjeringen til å legge frem for Stortinget jevnlige rappo

Forsiden akkurat nå

Til toppen