Mer båndbredde til nordiske forskere og universiteter

Ipnett har vunnet en kontrakt med Nordunet om utbygging og oppgradering av Nordunets IP-kjernenett. Avtalen har en verdi på 3,5 millioner euro.

Kontrakten innebærer en oppgradering til 40 Gb/s i kjernenettet, og klargjør Nordunet for 100 Gb/s. Samarbeidet omfatter en femårig sørvis- og støtteavtale. Nordisk samarbeidsnettverk Nordunet er et internasjonalt samarbeid mellom de nordiske nasjonale nettverk for forskning og utdanning. Nettverket binder sammen de ulike nordiske akademiske forskningsnettene, og knytter disse opp mot resten av verden. Ipnett har samarbeidet med Nordunet siden 2003, og har nå, gjennom å vinne en offentli

Forsiden akkurat nå

Til toppen