Mellom dansker og svensker

Ny nordisk rapport viser at norske bredbåndsbrukere har lavere utgifter enn danskene, men høyere enn svenskene, mens finnene ligger på omtrent samme nivå. På etableringspriser kommer Norge best ut.

Tilsynene i de fire landene har samarbeidet om å lage rapporten ”Broadband prices in the Nordic Countries”. Rapporten viser at Norge ligger langt fremme både i nordisk og europeisk sammenheng når det gjelder utbredelse og bruk av bredbånd. Konkurranse og regulering Rapporten sammenlikner også konkurransesituasjonen og de regulatoriske forholdene på bredbåndsområdet i de nordiske landene. – Det er nyttig å få bedre kunnskap om utviklingen i de nordiske bredbåndsmarkedene, og

Forsiden akkurat nå

Til toppen