Debatt

Mediebransjen og mobilt innhold

Utviklingen av mobilt bredbånd og den raske veksten på abonnementssiden for denne tjenesten, bærer bud om spennende muligheter for mediebransjen. Imidlertid er det mange uløste spørsmål, og for innholdseierne er det fremdeles uklart hvordan de skal få sinandel av inntektene dette området genererer, skriver Geir Ulvestad fra Teleplan i denne kommentaren.

Utviklingen av salg av innhold til håndholdte terminaler kan så langt ikke sies å ha vært noen suksess. Markedet er lite og har hatt en svak vekst gjennom flere år. Fremdeles står salg av ringetoner for mye av omsetningen, mens salg av musikk er på frammarsj. Mulighetene øker Gjennom flere år har man snakket om skrankene som må overvinnes før man kan forvente økt etterspørsel etter innhold og tjenester på håndholdte terminaler. - Båndbredde og kostnadene ved nedlasting

Forsiden akkurat nå

Til toppen