Debatt

Medie og tele i samspill

Teleutviklingen er uhyre dynamisk og endrer markedsvilkårene for alle typer medier. For mediebransjen åpnes helt nye distribusjonsformer både via bredbånd- og mobilnett. Dette vil ikke bare føre til dramatiske endringer for etablerte medier, men også skape helt nye.

Det er ikke så vanskelig å forstå de generelle utviklingstrekkene, men betydelig vanskeligere å forutse hva som skjer når. Når blir IPTV den dominerende distribusjonsformen for TV? Når får Mobil-TV kommersiell betydning? Hvilke veier tar reklamen? Hvordan vektlegge mellom papirprodukter og nettaviser? Hvilken markedsposisjon vil Google ta i Norge? Er det verdt for andre å satse på konkurrerende søketjenester? Hvilke nye tjenester åpner mobil lokalisering for? Konvergens tele-media

Forsiden akkurat nå

Til toppen