Med rett til å skru av

Mobil tilgjengelighet har en mørk side, og Danske Handel og Kontor Privat har nylig tatt opp kampen for arbeidstakernes rett til å skru mobilen av i fritiden. I Norge er regelverket klart, men praksis varierer sterkt, ifølge El og IT Forbundet.

Bakgrunnen for initiativet i Danmark er at fagforbundet har merket økt pågang fra medlemmer som spør om de har lov til å skru av mobilen i helgen og i annen fritid. Medlemmene ønsker i økende grad å være offline i fritiden, men opplever pressfra arbeidsgiver om å være online.  Det er også en sterkt økende andel dansker som bruker muligheten til å ta med jobben hjem, noe som ytterligere bidrar til å redusere skillet mellom jobb og fritid.  Fagorganisasjonen har nå gått ut og anb

Forsiden akkurat nå

Til toppen