Bredbåndsanalyse fra SSB:

Direktør Jon Birger Ellingsen i Viken fiber mener kundene nyter godt av konkurransen i bredbåndsmarkedet. (Bilde: Viken fiber)

Markedsforholdene har lite å si for kvaliteten

Statistisk sentralbyrå mener markedsforholdene har liten betydning for kvaliteten på bredbåndet. Viken fiber mener tvert om.

Med noen timers mellomrom har henholdsvis Statistisk sentralbyrå (SSB) og Viken fiber sendt ut to nyhetsmeldinger som synes å peke i hver sin retning.

Mens SSB skriver at markedsforholdene har liten betydning for kvaliteten på det norske bredbåndet, mener Viken fiber at «Sterk konkurranse innen infrastruktur fører til økt innovasjonsfokus på tjeneste- og applikasjonsnivå i bredbåndsmarkedet».

Til grunn for SSBs konklusjon ligger statistisk analyse. Viken fibers virkelighetsoppfatning baserer seg derimot på hverdagen og opplevelsen av å operere i et konkurranseutsatt marked.

Forsiden akkurat nå

Til toppen