Mangler analyseverktøy

Mobiloperatører og mobile portaler mangler verktøy som kan analysere hvordan kundene benytter mobilt internett. De eksisterende analyseredskapene og databasene er bygget opp for å analysere mobil tale og er derfor til liten hjelp, ifølge en undersøkelse britiske Loudhouse Research har gjort for Nokia Siemens Networks.

Veksten i mobil bredbånd er enorm og ventes å bli enda sterkere. Nokia Siemens Networks spår at volumet i trafikken på mobilt brebdånd vil øke med hele 800 prosent de kommende fire årene. Nye tjenester utvikles og lanseres i stadig størreomfang, men både mobiloperatører og mobilportaler famler ofte i tåken fordi de ikke kan analysere hvordan kundene bruker sitt mobile bredbånd. For lite og for tregt Loudhouse Research har gjort en spørreundersøkelse blant 100 ledere for mobilt

Forsiden akkurat nå

Til toppen