Mange veier frem for kommunalt bredbånd

Det er stor aktivitet på bredbåndsutbygging i norske kommuner, og man velger vidt forskjellige måter å gjøre det på. Gjermund Lanestedt i HØYKOM, gjennomgår her de viktigste kommunale bredbåndsmodellene. Han påpeker også at kommunene kunne tjene på å inkludere det lokale næringsliv bedre i sine bredbåndsplaner.

Av Gjermund Lanestedt Utbyggingen av ”egentlig” bredbånd i norske kommuner er ingen ”quick fix”. For mange distriktskommuner er mangelen på gode markedstilbud (utover ADSL) en realitet, og de tvinges på ulike vis til å etablere den nødvendige infrastrukturen selv. Det er heller ikke uproblematisk å implementere de gode anvendelser som kortsiktig skal forsvare en slik utbygging. For det første er det nødvendig for lokale politikere — før de vil investere i noe som helst - å s

Forsiden akkurat nå

Til toppen