Debatt

Makt i alle ledd

Skal teleselskaper ha adgang til å investere i hele verdikjeden – det vil si både innhold, distribusjon og transport? Eller gir den enkelte selskaper en alt for dominerende maktposisjon? På fagspråket kalles det vertikal integrasjon. Mange mener både Telenor og Lyse har gått for langt, skriver Arne Joramo i denne kommentaren.

Og i Stortinget i forrige uke var de mange politikere som raslet med sablene og mer enn antydet at Telenor burde vingeklippes. Kulturminister Trond Giske så ingen grunn til umiddelbare tiltak, men varslet at departementet vil følge utviklingen nøye.


Bakgrunnen er Telenors rettslige tvist med sine medeiere i RiksTV om innsyn i en storkontrakt og bataljen omkring satellittdistribusjon mellom Telenor Broadcast/MTV på den ene siden og TV2 på den andre. Kanskje var det heller ingen tilfeldighet at det var Schibsted-eide Aftenposten som i en særstilling ofret størst spalteplass på saken.

Bredde og frihet
Det er de som mener teleselskaper bør holde seg til transport av teletjenester og ikke blande seg i andre deler av verdikjeden. Det er for eksempel en bærende ide bak stadsnettene i Sverige og bynettene i Norge. Og svært mange teleselskaper ute i Europa følger den strategien.

I en ideel verden er det lett å ha sympati for tankegangen. La en teleoperatør sørge for det underliggende nettet og inviter så flest mulig til å fremme tilbud på ulike tjenester i nettet. Det gir størst valgfrihet, størst konkurranse og forhåpentligvis flest og billigst tjenester til sluttbrukerne.
 
Undertegnede er kritisk til Telenors maktposisjon, men likevel positiv til høy grad av vertikal integrasjon der teleoperatøren både produserer innhold og designer pakkeløsninger for sluttbrukeren og ofte med den konsekvens at det blir få andre valgmuligheter i nettet.
 
Telenors posisjon
Telenor er som kjent medier både i TV2 Zebra, 44 prosent i A-pressen og derigjennom innflytelse i over 40 lokalaviser og TV2, i Startsiden og i TV-markedet via Canal Digital.

Telenor distribuerer innhold via mange ulike nettløsninger. Selskapet har over halvparten av mobilmarkedet i Norge der de blant annet produserer musikk i direkte konkurranse med Schibsted-kontrollerte Aspiro. I mobilnettet har Telenor innført CPA-modellen (Content Provider Applications) som gjør at de tar en betydelig del av inntektene på mobiltjenester og tvinger kundene inn i et varehuskonsept.  

Forsiden akkurat nå

Til toppen