Lyse Tele og NTV vil samarbeide

Tor Fuglevik i NTV - likevel ingen bredbåndsdödare?De har vært oppfattet som motpoler, men Lyse Tele og Norges televisjon vil samarbeide om å utvikle tjenester og effektivisere egen drift. Samspill mellom flere aksessteknologier skal vurderes for å gi mobilt TV for bredbåndsleverandøren og returkanal i digitalt bakkenett.

Mange har sett bredbåndsleverandører og digitalt bakkenett for TV som motstandere, ettersom digital-TV er en av de mest attraktive tjenestene innen virkelig bredbånd, og et digitalt bakkenett derfor kan undergrave interessen for digital-TV over bredbånd. Men Torill Nag i Lyse Tele og Tor Fuglevik i NTV ser i stedet muligheter for samarbeid:”Selskapene skal vurdere mulighetene for samarbeid på en rekke områder for å effektivisere egen drift og utvikle bedre tjenestetilbud overfor sine b

Forsiden akkurat nå

Til toppen