Debatt

Lyse tar like mange som Telenor

Det var en vekst i bredbåndsmarkedet i 2. kvartal på vel 31 000 nye kunder. Av dette tok Telenor bare 10 000 og tapte dermed markedsandeler og har nå 51 prosent av totaltmarkedet. Lyse alene fikk like mange nye bredbåndskunder i 2. kvartal som Telenor totalt DSL og kabel samlet.

Det er ikke bredbåndsmarkedet som synker så veldig mye – 37 000 i vekst i 1. kvartal og 31 000 etter vår foreløpige oversikt i 2. Kvartal. Det er DSL-markedet som kollapser et halvt år før selv vi trodde utflatingen skulle komme. Totalt kun 2000 i xDSL-vekst i 2. kvartal mot 16 000 i 1. Kvartal sier det meste. Lyse vinneren Vi fikk vel 10 000 nye abonnenter oppkoplet i 2. Kvartal og har nå noe i underkant av 110 000 fiberkunder oppkoplet. Kontraktsmengden har økt til om lag 135 000.

Forsiden akkurat nå

Til toppen